PRIMA, akciová společnost
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Historie firmy

Firma PRIMA Strakonice vznikla v roce 1990 jako veřejná obchodní společnost. V průběhu let 1990 - 1993 prošla dynamickým rozvojem jak z pohledu růstu počtu pracovníků, tak růstem v oblasti výkonů stavební výroby.
 
   K 1.4.1994 došlo k přeměně firmy bez likvidace na akciovou společnost a koncem měsíce května 1994 získala firma rozhodující podíl v akciové společnosti Agrostav a.s. Strakonice.

    V druhé polovině roku 1994 a počátkem roku 1995 došlo k postupnému převzetí výrobních činností a kapacit pod přímé řízení spol. PRIMA, akciová společnost. Tímto aktem byly výrazně posíleny výrobní kapacity akciové společnosti jak ve stavební výrobě, tak zejména v řemeslech. V letech 1995 – 1997 pak došlo ke konsolidaci a od 1.10.1997 k právnímu spojení obou firem.

     Po sloučení obou firem byl zachován obchodní název firmy – PRIMA, akciová společnost se sídlem ve Strakonicích, ulice Raisova 1004.

     V letech 2004 – 2005 došlo k částečné restrukturalizaci společnosti, byly zrušeny či omezeny některé činnosti – např. výroba plastových oken a dveří, montáž sádrokartonových konstrukcí a tyto činnosti jsou nadále zajišťovány za účasti subdodavatelských firem.

     Po celou dobu existence je cílem vedení i všech pracovníků firmy PRIMA, akciová společnost odvádět kvalitní práci a zodpovědným přístupem si získávat důvěru a spokojenost všech zákazníků. Nástrojem pro trvalé dosahování tohoto cíle je od roku 2000 zavedený a udržovaný systém managementu jakosti pro provádění pozemních a vodohospodářských staveb vč. jejich rekonstrukcí dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a od roku 2005 zavedený a udržovaný systém environmentálního managementu (EMS) pro provádění pozemních a vodohospodářských staveb vč. jejich rekonstrukcí dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a od roku 2009 zavedený a udržovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provádění pozemních a vodohospodářských staveb včetné jejich rekonstrukcí dle normy ČSN OHSAS ISO 18001:2008.
Mapa
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky